Câu 2: Viết lệnh để Rùa vẽ hình vuông có cạnh là 50 bước? Câu 3: Viết lệnh để Rùa vẽ hình ngũ giác có cạnh là 100 bước? Câu 4: Viết lệnh để Rùa vẽ hìn

Question

Câu 2: Viết lệnh để Rùa vẽ hình vuông có cạnh là 50 bước?
Câu 3: Viết lệnh để Rùa vẽ hình ngũ giác có cạnh là 100 bước?
Câu 4: Viết lệnh để Rùa vẽ hình lục có cạnh là 50 bước?
Câu 5: Câu lệnh Wait dùng để làm gì? Với mỗi hình ở câu 2, 3, 4 thêm câu lệnh Wait vào câu lệnh nào cho đúng?

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-08-21T17:06:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:07:42+00:00

  Câu 2 :

  fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50

  Câu 3 :

  fd 50 rt 72 fd 50 rt 72 fd 50 rt 72 fd 50 rt 72 fd 50

  Câu 4 :

  fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50

  Câu 5 :

  Đợi số thời gian đã đánh, VD:  wait 50 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50

  thì câu lệnh chúng ta đánh (fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50 rt 60 fd 50) sẽ đợi 0,5 giây rồi sẽ hiển thị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )