Câu 20. Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: ​A. Tính chất nhiệt gió mùa thể hiện rõ nét. ​B. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa

Question

Câu 20. Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:
​A. Tính chất nhiệt gió mùa thể hiện rõ nét.
​B. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.
​C. Mưa lệch về thu đông.
​D. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.
Câu 21. Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Hà Nội
A. 23,50C – 12,50C.
B. 32,50C – 12,50C.
C. 33,50C – 15,00C.
D. 23,50C – 15,50C.
Câu 22. Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Huế.
A. 25,50C – 2,50C.
B. 25,20C – 9,40C.
C. 22,50C – 4,90C.
D. 23,50C – 5,50C.
Câu 23. Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh
A. 27,50C – 4,50C.
B. 30,50C – 2,50C.
C. 27,10C – 3,20C.
D. 28,10C – 5,50C.
Câu 24. Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta
​A. khá nghèo nàn.
​B. rất phong phú đa dạng, đây là tài nguyên vô tận.
​C. rất phong phú đa dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
​D. rất phong phú đa dạng nên không cần phải bảo vệ.
Câu 25. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta là
​A. các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
​B. do các loài sinh vật tự chết đi.
​C. do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.
​D. do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
Câu 26. Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc là
​A. Vùng núi thấp.
​B. Nhiều nhánh núi nằm ngang, chia cắt các đồng bằng duyên hải.
​C. Cả A, B đều đúng.
​D. Cả A, B đều sai.
Câu 27. Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm địa hình nổi bật của vùng núi Trường Sơn Nam:
​A. Nhiều dải núi cao, sơn nguyên dá vôi hiểm trở.
​B. Cao nguyên badan xếp tầng ở các độ cao khác nhau.
​C. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
​D. Vùng núi thấp hướng tây-đông.
Câu 28. Dãy núi cao nhất nước ta là dãy
A. Con Voi. ​B.Trường Sơn.
C. Hoàng Liên Sơn .​D. Trường Sơn Nam
Câu 29. Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm:
​A. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước.
​B. Vùng đồi núi thấp với nhiều cánh cung.
​C. Là vùng có các cao nguyên badan.
​D. Địa hình với đồng bằng rộng lớn và màu mỡ.
Câu 30. Là miền giàu khoáng sản nhất so với cả nước: than đá, apatit, quặng sắt…
​A. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
​B. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
​C. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
​D. Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Mng làm hộ mik 10 câu này với ạ mik cảm ơn ạ

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-09T00:33:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:34:17+00:00

  Câu 20. Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:
  ​A. Tính chất nhiệt gió mùa thể hiện rõ nét.
  ​B. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.
  ​C. Mưa lệch về thu đông.
  D. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

  Câu 21. Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Hà Nội
  A. 23,50C – 12,50C.
  B. 32,50C – 12,50C.
  C. 33,50C – 15,00C.
  D. 23,50C – 15,50C.

  Câu 22. Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Huế.
  A. 25,50C – 2,50C.
  B. 25,20C – 9,40C.
  C. 22,50C – 4,90C.
  D. 23,50C – 5,50C.

  Câu 23: Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt của trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh
  A. 27,50C – 4,50C.
  B. 30,50C – 2,50C.
  C. 27,10C – 3,20C.
  D. 28,10C – 5,50C.

  Câu 24. Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta
  ​A. khá nghèo nàn.
  ​B. rất phong phú đa dạng, đây là tài nguyên vô tận.
  ​C. rất phong phú đa dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
  ​D. rất phong phú đa dạng nên không cần phải bảo vệ.

  Câu 25. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta là
  ​A. các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
  ​B. do các loài sinh vật tự chết đi.
  ​C. do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.
  ​D. do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.

  Câu 26. Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc là
  ​A. Vùng núi thấp.
  ​B. Nhiều nhánh núi nằm ngang, chia cắt các đồng bằng duyên hải.
  ​C. Cả A, B đều đúng.
  D. Cả A, B đều sai.

  Câu 27. Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm địa hình nổi bật của vùng núi Trường Sơn Nam:
  ​A. Nhiều dải núi cao, sơn nguyên dá vôi hiểm trở.
  ​B. Cao nguyên badan xếp tầng ở các độ cao khác nhau.
  ​C. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
  ​D. Vùng núi thấp hướng tây-đông.

  Câu 28. Dãy núi cao nhất nước ta là dãy
  A. Con Voi.

  B.Trường Sơn.

  C. Hoàng Liên Sơn .​

  D. Trường Sơn Nam

  Câu 29. Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm:
  A. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước.
  ​B. Vùng đồi núi thấp với nhiều cánh cung.
  ​C. Là vùng có các cao nguyên badan.
  ​D. Địa hình với đồng bằng rộng lớn và màu mỡ.

  Câu 30. Là miền giàu khoáng sản nhất so với cả nước: than đá, apatit, quặng sắt…
  ​A. Miền Bắc và Đông Bắc Bộ.
  B. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
  ​C. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
  ​D. Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

  0
  2021-07-09T00:34:57+00:00

  Câu 20. D. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

  Câu 21. A. 23,50C – 12,50C.

  Câu 22. B. 25,20C – 9,40C.

  Câu 23: C. 27,10C – 3,20C.

  Câu 24. ​C. rất phong phú đa dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.

  Câu 25.​D. do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.

  Câu 26. ​D. Cả A, B đều sai.

  Câu 27. ​A. Nhiều dải núi cao, sơn nguyên dá vôi hiểm trở.
  Câu 28. C. Hoàng Liên Sơn .​

  Câu 29.A. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước.

  Câu 30. B. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
  ​#xin hay nhất#

  ~Kem~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )