Câu 20: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phảI chứa cùng: A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố B. Số nguyên tử trong mỗi

Question

Câu 20: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phảI chứa cùng:
A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
B. Số nguyên tử trong mỗi chất
C. Số phân tử trong mỗi chất
D. Số nguyên tố tạo ra chất

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-07-11T00:48:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:50:23+00:00

  Câu 20: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phảI chứa cùng:

  A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  B. Số nguyên tử trong mỗi chất

  C. Số phân tử trong mỗi chất

  D. Số nguyên tố tạo ra chất

   

  0
  2021-07-11T00:50:42+00:00

  Chọn câu A

  Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )