Câu 21 cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M thu được m gam kết tủa giá trị của m là A 1,435 B 0,6

Question

Câu 21 cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M thu được m gam kết tủa giá trị của m là
A 1,435
B 0,635
C 2,070
D 1,275

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-03T23:41:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:42:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A .1,435

  B. 0,635

  C .2,070

  D. 1,275

  0
  2021-08-03T23:43:13+00:00

  Câu 21:cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M thu được m gam kết tủa giá trị của m là

  A .1,435

  B. 0,635

  C .2,070

  D. 1,275

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )