Câu 21: Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng? A. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng cách thực hiện công và truyền nhiệt B. Nh

Question

Câu 21: Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng?
A. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng cách thực hiện công và truyền nhiệt
B. Nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
C. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng tăng.
D. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng
Câu 22: Ba bình có cùng khối lượng nhưng một bằng thủy tinh, một bằng đồng, một bằng đất đựng cùng khối lượng nước ở cùng một nhiệt độ. Trong cùng điều kiện đun, hỏi nước ở bình nào tăng nhiệt độ nhanh nhất?
A. Bình đất. B. Bình thủy tinh.
C. Bình đồng . D. Cả 3 bình đều tăng nhiệt độ như nhau.

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-09-28T15:07:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:09:33+00:00

  Câu 21: Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng?

  A. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng cách thực hiện công và truyền nhiệt

  B. Nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

  C. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng tăng.

  D. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng

  Câu 22: Ba bình có cùng khối lượng nhưng một bằng thủy tinh, một bằng đồng, một bằng đất đựng cùng khối lượng nước ở cùng một nhiệt độ. Trong cùng điều kiện đun, hỏi nước ở bình nào tăng nhiệt độ nhanh nhất?

  A. Bình đất.

  B. Bình thủy tinh.

  C. Bình đồng .

  D. Cả 3 bình đều tăng nhiệt độ như nhau.

  0
  2021-09-28T15:09:41+00:00

  Câu 21:A. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng cách thực hiện công và truyền nhiệt

  Câu 22: B. Bình thủy tinh.

  BẠN THAM KHẢO NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )