Câu 24 lực cản F tác dụng vào vật khối lượng 4kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s vật đi được đoạn đường 10m thì dừng lại tìm lực F A 5N B 4N C 2N

Question

Câu 24 lực cản F tác dụng vào vật khối lượng 4kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s vật đi được đoạn đường 10m thì dừng lại tìm lực F
A 5N
B 4N
C 2N
D 8N

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-20T03:11:20+00:00 2 Answers 452 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:12:27+00:00

  Câu 24:

  Khi vật dừng lại: $v=0$

  Gia tốc của vật:

  $v^2-v_0^2=2as$

  ⇔ $0-5^2=2a.10$

  ⇒ $a=-1,25$ $(m/s^2)$

  Lực cản F tác dụng vào vật:

  $F=ma=4.(-1,25)=-5$ (N)

  Vậy lực F có độ lớn là 5N

  Chọn A

  0
  2021-08-20T03:12:54+00:00

  Đáp án: $A$

  Giải thích các bước giải:

    $m=4kg$

    $v_o=5m/s$

    $s=10m$

    $v=0m/s$

   $F=?(N)

  Giải:

    Gia tốc của vật:

   $v^2-v_o^2=2as$
  → $0^2-5^2=2a.10$

  ⇔ $a=-1,25(m/s^2)$

   Theo định luật $II$ của Niu-tơn:

  $\overrightarrow{F}$ $+$ $\overrightarrow{P}$ $+$ $\overrightarrow{N}$ $=$ $m\overrightarrow{a}$

  Khi chiếu lên trục thì $N-P=0_{}$ và $F=ma_{}$ 

  ⇒ $F=4.(-1.25)=-5(N)$

  Vậy $F$ có độ lớn là $5$ $Niu-tơn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )