Câu 25: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ? A. Vì khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. B. Vì có sự

Question

Câu 25: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?
A. Vì khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây.
B. Vì có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
C. Vì có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.
D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 26: Cây con có thể được hình thành từ bộ phận nào dưới đây ?
1. Hạt. 2. Rễ. 3. Thân. 4. Lá.
A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 3, 4.
Câu 27: Các loại quả : mơ, chanh, hồng xiêm, dừa, ổi thuộc nhóm quả nào?
A. Quả khô. B. Quả mọng. C. Quả thịt. D. Quả hạch.
Câu 28: Ở thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng ?
A. Hạt. B. Lông hút. C. Bó mạch. D. Chóp rễ.
Câu 29: Khi sự hút nước và muối khoáng ở rễ cây bị ngừng trệ thì hoạt động nào dưới đây sẽ
bị ảnh hưởng ?
A. Sự dẫn truyền của bó mạch vùng thân. B. Sự phân chia của mô phân sinh ngọn.
C. Quá trình quang hợp ở lá. D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 30: Cây nào dưới đây không sống trên cạn ?
A. Chuối. B. Nong tằm. C. Cau. D. Trúc đào.
Câu 31: Những cây sống ở vùng sa mạc khô hạn thường có đặc điểm nào dưới đây ?
1. Thân mọng nước.
2. Rễ chống phát triển.
3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất.
4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai.
A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4
Câu 32: Trong các cây sau đây, cây nào sinh sản bằng bào tử?
1. Dương xỉ. 2. Rêu tản. 3. Kim giao.
4. Rau bợ. 5. Rêu tường. 6. Vạn tuế.
A. 1, 2, 3, 5, 6. B. 1, 2, 4, 5.
C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Câu 33: Trong các cây sau đây, cây nào sinh sản bằng hạt?
A. Hồng xiêm, dương xỉ, bưởi, chanh. B. Táo, thông, dưa hấu, xoài.
C. Đỗ đen, cây cải, cây rau bợ. D. Lúa, ngô, rêu tường.
Câu 34: Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?
1. Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá
thể của loài.
2. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.
3. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn Quốc gia,… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực
vật quý hiếm.
4. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.
A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4, D. 1, 2, 3, 4.
Câu 35: Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến
cao theo trật tự như thế nào ?
A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài. B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài. D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.
Câu 36: Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào là bậc phân loại cơ sở?
A. Chi. B. Họ. C. Bộ. D. Loài.
Câu 37: Cây nào dưới đây thuộc lớp Hai lá mầm ?
A. Lúa mì. B. Rau muống. C. Ngô. D. Lúa
Câu 38: Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần ?
A. Pơmu. B. Bằng lăng. C. Kim giao. D. Hoàng đàn.
lm giúp mình nha,làm đúng 100% nha

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-01T03:23:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:25:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   25.D

  26.C

  27.B

  28.B

  29.D

  30.B

  31.A

  32.B

  33.B

  34.D

  35.C

  36.D

  37.A

  38.C

  0
  2021-10-01T03:25:32+00:00

  25)B

  26)c

  27)c

  28)b

  29)d

  30)b

  31)a

  32)B

  33)b

  34)d

  35)a

  36)a

  37)d

  38)b

  chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )