Câu 26 xe khối lượng 100kg chuyển động trên đường ngang với vận tốc 36km/h thì tắt máy và thắng xe bằng lực F bằng 5000N đoạn đường chạy thêm cho đến

Question

Câu 26 xe khối lượng 100kg chuyển động trên đường ngang với vận tốc 36km/h thì tắt máy và thắng xe bằng lực F bằng 5000N đoạn đường chạy thêm cho đến khi dừng là
A 2m
B 10m
C 15m
D 1m

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-08-20T03:27:23+00:00 2 Answers 224 views 1

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:28:59+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

        $m = 100 (kg)$

        $v_0 = 36 (km/h) = 10 (m/s)$

        $F_{hl} = F_t = 5000 (N)$

  Vì `\vec{F_{hl}} = m.\vec{a}`

  `=> a = – {F_{hl}}/m = – 5000/100 = – 50` $(m/s^2)$

  Quãng đường vật chạy thêm là:

        `S = {v^2 – v_0^2}/{2a} = {0^2 – 10^2}/{2.(- 50)} = 1 (m)`

  $\to$ Chọn $D. 1m$

  1
  2021-08-20T03:29:14+00:00

  Gia tốc của xe

  $a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{5000}{100}=50m/s^2$

  Do chuyển động chậm dần đều nên

  $a=-50m/s^2$

  Quãng đường đi cho đến khi dừng lại

  $v^2-v_o^2=2as$

  $→s=\dfrac{v^2-v_o^2}{2a}=\dfrac{-10^2}{2.(-50)}=1m$

  Chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )