Câu 26: Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây? A. Ranh giới xác định. B. Có dân cư sinh sống. C. Do Chính phủ thành lập. D. Chuyên s

Question

Câu 26: Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây?
A. Ranh giới xác định. B. Có dân cư sinh sống.
C. Do Chính phủ thành lập. D. Chuyên sản xuất công nghiệp.
Câu 27: Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ. C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 28: Các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên. B. Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 29: Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Bắc Trung Bộ. B. ĐBSCL. C. Đông Nam Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 30: Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Bắc Trung Bộ. B. ĐBSH. C. Duyên hải nam Trung Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 31: Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. B. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.
C. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. D. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 32: Công nghiệp chế biến thủy hải sản của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Bắc Trung Bộ. B. ĐBSCL. C. Đông Nam Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 33: Vùng nào sau đây ở nước ta có ngành công nghiệp chậm phát triển nhất?
A. Tây Nguyên. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Bắc Trung Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 34: Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?
A. Bắc Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Đông Nam Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 35: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp. D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.
Câu 36: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. B. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp. D. Tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.
Câu 37: Các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm của nước ta phân bố nhiều nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. B. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
C. ĐBSCL và ĐBSH. D. Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung.
Câu 38: Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
A. Năng lượng. B. Chế biến lương thực – thực phẩm. C. Dệt may. D. Hàng không, vũ trụ.
Câu 39: Chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp của hướng Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả là
A. vật liệu xây dựng, phân hóa học, đóng tàu. B. cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng.
C. cơ khí, luyện kim, hoá chất. D. hóa chất, giấy, dệt – may.
Câu 40: Chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp của hướng Hà Nội – Đông Anh – Thái Nguyên là
A. cơ khí, khai thác than. B. thủy điện. C. hóa chất, giấy. D. cơ khí, luyện kim.
Câu 41: Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
A. Luyện kim. B. Chế biến LT – TP. C. Năng lượng. D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-07-08T20:33:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:34:39+00:00

  26.A

  27.C

  28.A

  29.C

  30.A

  31.C

  32.B

  33.D

  34.C

  35.A

  36.B

  37.B

  38.D

  39.B

  40.D

  41.A

  0
  2021-07-08T20:34:59+00:00

  26 A

  27 C

  28 A

  29 C

  30 A

  31 C

  32 B

  33 A

  34 C

  35 A

  36 B

  37 A

  38 D

  39 B

  40 D

  41 A

  CHO MK XIN HAY NHẤT Ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )