Câu 27: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1943 là: A. 14.350.000 ha. B. 8.253.000 ha. C. 13.000.000 ha. D. 5.000.000

Question

Câu 27: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1943 là:
A. 14.350.000 ha. B. 8.253.000 ha. C. 13.000.000 ha. D. 5.000.000 ha.
Câu 28: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là:
A. Tăng diện tích rừng tự nhiên. B. Giảm độ che phủ của rừng.
C. Giảm diện tích đồi trọc. D. Tất cả các ý đều sai.
Câu 29: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:
A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất. B. Chắn gió bão, sóng biển…
C. Nghiên cứu khoa học. D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 30: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?
A. Tăng độ phì nhiêu B. Điều hòa dinh dưỡng đất
C. Giảm sâu bệnh D. Tăng sản phẩm thu hoạch
Câu 31: Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng các yếu tố nào?
A. Diện tích B. Chất dinh dưỡng
C. Ánh sáng D. Cả A, B, C.
Câu 32: Tăng vụ là như thế nào?
A. Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất
B. Tăng sản phẩm thu hoạch
C. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 33: Luân canh là
A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích
B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất
C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích
D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ
Câu 34: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?
A. Cây hoa hồng B. Cây đậu tương C. Cây bàng D. Cây hoa đồng tiền
Hộ mình với mn ới

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-11T14:06:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:08:03+00:00

  $\text{27.C   28.C   29.B   30.D   31.D   32.D   33.A   34.B}$

  $\text{BONGO gửi bạn ạ}$

  $\text{#NOCOPY}$

  $\text{BONGO Xin 5* và tlhn ạ}$

  0
  2021-07-11T14:08:37+00:00

  Câu 27: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1943 là:

  A. 14.350.000 ha.

  B. 8.253.000 ha.

  C. 13.000.000 ha.

  D. 5.000.000 ha.

  Câu 28: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là:

  A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.

  B. Giảm độ che phủ của rừng.

  C. Giảm diện tích đồi trọc.

  D. Tất cả các ý đều sai.

  Câu 29: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

  A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.

  B. Chắn gió bão, sóng biển…

  C. Nghiên cứu khoa học.

  D. Cả A, B, C đều đúng

  Câu 30: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?

  A. Tăng độ phì nhiêu

  B. Điều hòa dinh dưỡng đất

  C. Giảm sâu bệnh

  D. Tăng sản phẩm thu hoạch

  Câu 31: Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng các yếu tố nào?

  A. Diện tích

  B. Chất dinh dưỡng

  C. Ánh sáng

  D. Cả A, B, C.

  Câu 32: Tăng vụ là như thế nào?

  A. Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

  B. Tăng sản phẩm thu hoạch

  C. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm

  D. Cả A, B, C đều đúng

  Câu 33: Luân canh là

  A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích

  B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

  C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích

  D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ

  Câu 34: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?

  A. Cây hoa hồng

  B. Cây đậu tương

  C. Cây bàng

  D. Cây hoa đồng tiền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )