Câu 27: Vi sinh vật được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa chua là A. Vi khuẩn lactic B. Vi khuẩn lam C. Nấm men D. Vi khuẩn axetic

Question

Câu 27: Vi sinh vật được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa chua là
A. Vi khuẩn lactic
B. Vi khuẩn lam
C. Nấm men
D. Vi khuẩn axetic

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-11T19:22:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:23:25+00:00

  A

  0
  2021-10-11T19:23:26+00:00

  Câu 27: Vi sinh vật được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa chua là

  A. Vi khuẩn lactic

  B. Vi khuẩn lam

  C. Nấm men

  D. Vi khuẩn axetic

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )