Câu 28 hãy phân biệt từ nào(những từ in hoa)chỉ vật thể tự nhiên,vật thể nhân tạo hay chất trong các câu sau đây: -trong quả CHANH có NƯỚC,AXIT XITRIC

Question

Câu 28
hãy phân biệt từ nào(những từ in hoa)chỉ vật thể tự nhiên,vật thể nhân tạo hay chất trong các câu sau đây:
-trong quả CHANH có NƯỚC,AXIT XITRIC và một số chất khác
-CỐC bằng THỦY TINH dễ vỡ hơn so với CỐC bằng CHẤT DẺO
-thuốc đầu QUE DIÊM được trộn một ít LƯU HUỲNH
Câu 29
a.Cho công thức hóa học của các chất sau:Br2,AlCl3,MgO,Zn,KNO3,NaOH
b.Chất nào là đơn chất,chất nào là hợp chất?

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-31T08:38:38+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:40:09+00:00

  Câu 28:

  – Vật thể tự nhiên: qua chanh

     – Vật thể nhân tạo: côc, que diêm

     – Chất: nước ,axit xitric, thủy tinh, chất dẻo, lưu huỳnh, canxi photphat, 

  Câu 29:

  Đơn chất là:Br2 , Zn

  Hợp chất là: AlCl3, MgO,KnO3,NaOH

  #nocopy

  Cho mk xin hay nhất nha

  Học tốt OwO

   

  0
  2021-08-31T08:40:17+00:00

  Câu 28.

  Vật thể tự nhiên: CHANH

  Vật thể nhân tạo: CỐC, QUE DIÊM

  Chất: NƯỚC, AXIT XITRIC, THỦY TINH, CHẤT DẺO, LƯU HUỲNH

  Câu 29.

  _ Đơn chất: Br2, Zn

  _ Hợp chất: AlCl3, MgO, KnO3, NaOH

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )