Câu 3: (2 điểm) Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải là 5 km nên xe khách

Question

Câu 3: (2 điểm)
Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải là 5 km nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút. Tính quãng đường A B, biết rằng vận tốc của xe tải là 40 km/h.

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-03T16:22:22+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:23:35+00:00

       đổi 30p=1/2giờ

  gọi quãng đường AB là x( x khác 0)

  Mỗi giờ xe khách chạy nhanh hơn xe tải 5km=> vận tốc của xe khách=

        40+5=45 km/h

  =>Thời gian để xe khách chạy hết quãng đường = x/45 h

  => Thời gian để xe tải chạy hết quãng đường = x/40 h

  theo để ra ta có phương trình:

     x/40 – x/45 = 1/2

  =>x/360=1/2

  =>x=180(km)

  vậy chiều dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 180km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )