Câu 3:(3.0 điểm) Sinh ra trong gia đình đông con. T đang học lớp 7 thì bố mẹ cho nghỉ học để lao động kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. a. Theo em

Question

Câu 3:(3.0 điểm) Sinh ra trong gia đình đông con. T đang học lớp 7 thì bố mẹ cho nghỉ học để lao động kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em.
a. Theo em T không được hưởng quyền gì của trẻ em? T có thể khiếu nại ở cơ quan nào?
b. Nếu là T em sẽ làm gì?

in progress 0
Josephine 2 giờ 2021-09-07T07:35:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:37:11+00:00

  a, T ko dc hưởng quyền học tập

      T có thể khiếu nại ở cơ quan ( chưa bt thông cảm)

  b, nếu em là T em sẽ xin bố mẹ cho mình đi học vừa đi học vừa phụ bố mẹ

  0
  2021-09-07T07:37:45+00:00

  a , Theo em , T ko duoc huong quyen hoc tap

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )