Câu 3 (3đ): Đốt cháy hoàn toàn 8,1 g Al thu được một lượng Al2O3 a) Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc). b) Tình số gam KMnO4 cần dùng để điều ch

Question

Câu 3 (3đ): Đốt cháy hoàn toàn 8,1 g Al thu được một lượng Al2O3
a) Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc).
b) Tình số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế oxi chỉ đạt 90%.

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-11-04T05:20:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:21:59+00:00

  Ta có: NAl = 8,1/27= 0,3 mol

  4Al + 3O2 t 2Al2O3

  NO2 = 3/4 NAl = 0,3 . 3/4 = 0,225 mol

  VO2 = 0,225 . 22,4 = 5,04 (l)

  b) 2KMnO4 t K2MnO4 + O2 + MnO2

  NKMnO4 = 2NO2 = 2. 0,225 = 0,45 mol

  mKMnO4 = 0,45 . 158 = 71,1 (g)

  0
  2021-11-04T05:22:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:4Al+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2Al_2O_3$  $(1)$

  $nAl=\frac{8,1}{27}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt$ $(1):$ $nO_2=0,225mol.$

  $⇒VO_2=0,225.22,4=5,04l.$

  $b,PTPƯ:2KMnO_4\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $Theo$ $pt$ $(2):$ $KMnO_4=0,45mol.$

  $⇒mKMnO_4=0,45.158=71,1g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )