Câu 3. Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d) a. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục tọa

Question

Câu 3. Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d)
a. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho
b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục tọa độ
c. Xác định hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của nó vuông góc với đường thẳng (d) tại điểm thuộc đường thẳng (d) có tung độ bằng 1.

in progress 0
Cora 1 tuần 2021-12-02T19:12:32+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:14:03+00:00

  Đây nha bạn

  0
  2021-12-02T19:14:08+00:00

  Đáp án:

   c) \(y =  – \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

   a) Gọi A(x;0) là giao điểm của hàm số y=2x+3 và trục Ox

  ⇒ Thay y=0 vào hàm số ta được

  \(\begin{array}{l}
  0 = 2x + 3\\
   \to x =  – \dfrac{3}{2}\\
   \to A\left( { – \dfrac{3}{2};0} \right)
  \end{array}\)

  Gọi B(0;y) là tọa độ giao điểm của hàm số và trục Oy

  ⇒ Thay x=0 vào hàm số ta được

  \(\begin{array}{l}
  y = 3\\
   \to B\left( {0;3} \right)
  \end{array}\)

  c) Do đồ thị y=ax+b vuông góc với đường thẳng (d)

  \(\begin{array}{l}
   \to 2.a =  – 1\\
   \to a =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array}\)

  Lại có y=ax+b cắt (d) tại điểm thuộc đường thẳng (d) có tung độ bằng 1

  ⇒ Thay y=1 vào (d) ta được

  \(\begin{array}{l}
  1 = 2x + 3\\
   \to x =  – 1
  \end{array}\)

  Thay x=-1 và y=1 vào đường thẳng \(y =  – \dfrac{1}{2}x + b\) ta được

  \(\begin{array}{l}
  1 =  – \dfrac{1}{2}\left( { – 1} \right) + b\\
   \to b = \dfrac{1}{2}\\
   \to HS:y =  – \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )