Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tia phân giác của góc HAC cắt BC tại D. Gọi K là hình chiếu của D

Question

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tia phân giác của góc HAC cắt BC tại D. Gọi K là hình chiếu của D trên AC.
a) So sánh HD và DK?
b) Tam giác ABD là tam giác gì?

in progress 0
Adeline 4 ngày 2021-12-07T22:41:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a) Do H là hình chiếu của A trên BC => AH ⊥ BC

  Xét ΔHAD và ΔKAD có: góc HAD = góc KAD ( phân giác )

                                        cạnh AD chung

                                        góc AHD = góc AKD ( =90 độ ) 

  => 2 tam giác bằng nhau (1)

  => HD = KD ( đpcm )

  b) từ (1) => góc HDA = góc KDC (2)

  Xét ΔDKC vuông tại K => góc KDC + góc KCD = 90 độ (3)

  từ 2 và 3 => HDA + KCD = 90 độ (4)

  xét ΔABC vuông tại A => ABC + BCA = 90 độ (5)

  từ 4 và 5 => BDA = ABD

  XÉT ΔABD có ABD=BDA => TAM GIÁC CÂN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )