Câu 3: Hiện nay, các thế lực thù đích trong và ngoài nước thường lợi dụng quyền con người đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, báo chí, internet để vu c

Question

Câu 3: Hiện nay, các thế lực thù đích trong và ngoài nước thường lợi dụng quyền con người đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, báo chí, internet để vu cáo Việt Nam ” Việt Nam vi phạm các công ước quốc tế về quyền của con người” ” Việt Nam bắt bớ các blogger”, ” bịt miệng những người…yêu nước”. Những thông tin trên nói về vi phạm đến quyền nào? *
2 điểm
Quyền tự do ngôn luận
Quyền khiếu nại
Quyền tố cáo
Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-31T06:59:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:00:33+00:00

  Mk chỉ biết..Quyền tự do ngôn luận 

  0
  2021-08-31T07:00:40+00:00

  Đáp án: Quyền tố cáo 

  Gỉai thích các bước giải:

  Những thông tin trên nói về vi phạm đến quyền tố cáo và quyền xúc phạm danh dự , nhân phẩm là vì:

  – Quyền tố cáo:

  + Trong trường hợp này , quyền tố cáo đang sử dụng vào một mục đích xấu . Đó là: các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã lợi dụng quyền tố cáo để có thể trục lợi bằng mục đích cá nhân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )