Câu 3: Khi nhiệt kế thủy ngân nóng lên thì cả bầu chứa làm bằng thủy tinh và thủy ngân đều nóng lên. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống thủy ti

Question

Câu 3: Khi nhiệt kế thủy ngân nóng lên thì cả bầu chứa làm bằng thủy tinh và thủy ngân đều nóng lên. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-10-27T20:49:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:50:46+00:00

  Đáp án:

  Khi nhiệt kế thủy ngân nóng lên thì cả bầu chứa làm bằng thủy tinh và thủy ngân đều nóng lên, thủy ngân vẫn dâng lên trong ống thủy tinh vì theo sự nở vì nhiệt của các chất thì chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn mà thủy ngân là chất lỏng bầu chứa làm bằng thủy tinh là chất rắn cho nên mặc dù bầu chứa làm bằng thủy tinh vẫn nóng lên nở ra nhưng thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn (chấtlỏng) nên thủy ngân vẫn dâng lên trong ống thủy tinh.

  0
  2021-10-27T20:51:20+00:00

  Đáp án:

  Vì thuỷ ngân và rượu đều là chất lỏng. Theo định lí, ta có:
  – Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
  – Thuỷ ngân và rượu nóng lên đồng thời nước trong bầu sẽ dâng lên (nở ra)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )