Câu 3: Một người đi xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ 30 phút để đi đến B với vận tốc 30km/h. Quãng đường AB dài 45km. Người đó đi đến B lúc

Question

Câu 3: Một người đi xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ 30 phút để đi đến B với vận tốc 30km/h. Quãng đường AB dài 45km. Người đó đi đến B lúc

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-07-07T13:59:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:00:25+00:00

  Đáp án: 8 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian để người đó đến B là:

           45 : 30 = 1,5 (giờ)

  Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  Người đó đi đến B lúc:

           6 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 8 giờ

                   Đáp số: 8 giờ

  0
  2021-07-07T14:00:45+00:00

  Đáp án:

  Thời gian người đó đi từ A đến B là:

       `45 : 30 = 1,5` (giờ)

  Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  Người đó đến B lúc:

      6 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 8 giờ

                                           Đáp số: 8 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )