Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2? A. H2, Na, O2. B. Fe, Au, H2O. C. N2, Mg, Al. D. Cu, S, N2. giúp mk với ạ

Question

Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2?
A. H2, Na, O2. B. Fe, Au, H2O. C. N2, Mg, Al. D. Cu, S, N2.
giúp mk với ạ

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-07T14:20:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:22:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B nha bn

  0
  2021-12-07T14:22:32+00:00

  Đáp án: B

   

  Giải thích các bước giải: phương pháp loại trừ H2 O2 N2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )