Câu 3. Phản ứng hóa học nào dưới đây giải phóng khí hidro? A. Na + H2O. B. SO2 + H2O. C. Na2O + H2O. D. Fe + O2.

Question

Câu 3. Phản ứng hóa học nào dưới đây giải phóng khí hidro?
A. Na + H2O. B. SO2 + H2O.
C. Na2O + H2O. D. Fe + O2.

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-28T22:03:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T22:05:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:2Na+2H_2O\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2NaOH+H_2↑$

  $\text{⇒Chọn A.}$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-28T22:05:25+00:00

  *Câu 3. Phản ứng hóa học nào dưới đây giải phóng khí hidro?

  A. Na + H2O.

  B. SO2 + H2O.

  C. Na2O + H2O.

  D. Fe + O2.

  *Vì: 2Na+2H2O->2NaOH+H2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )