Câu 3:Pháp luật nước ta có quy định như thế nào về quyền trẻ em,căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước

Question

Câu 3:Pháp luật nước ta có quy định như thế nào về quyền trẻ em,căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-07-21T22:24:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:25:56+00:00

  câu 3

  Pháp luật nhà nước ta quy định về quyền học tập của công dân là:-Học tập là quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
  + Quyền: Công dân có thể học không hạn chế từ bậc tiểu học trở lên, học bất kì ngành nghề nào, bất kỳ hình thức nào, có thể học suốt đời.
  + Nghĩa vụ:Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc hoàn thành bậc tiểu học
  + Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho trẻ em hoàn thành nghĩa vụ học tập.Nhok Phượng Luật Giáo dục có quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Theo đó, mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

  chúc bn học tốt ⇒ điểm cao nhé ∛

  0
  2021-07-21T22:26:18+00:00

  Quyền trẻ em :

  – Thể hiện sự tôn trọng , quan tâm của cộng đồng quốc tế với trẻ em .

  – Là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc , yêu thương và thông cảm .

  Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.

  @Young

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )