Câu 3: Trình bày đặc điểm của bộ thú huyệt và bộ thú túi. Tại sao 2 bộ thú này lại được xếp vào lớp thú.

Question

Câu 3: Trình bày đặc điểm của bộ thú huyệt và bộ thú túi. Tại sao 2 bộ thú này lại được xếp vào lớp thú.

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-06T18:22:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:24:11+00:00

  *Bộ thú huyệt:

  +Đẻ trứng,

  + Động vật biến nhiêt :thân nhiệt thấp và thay đổi,

  +Có huyệt,

  +Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có núm vú.

  * Bộ thú túi:

  +Phôi không có nhau,

  + Con đẻ non tháng con non rất yếu, phải tiếp tục phát triển trong túi da ở bụng mẹ

  * Hai  bộ thú này lại được xếp vào lớp thú vì có đặc điểm chung của lớp thú : Đẻ con , nuôi con bằng sữa , có lông mao , 

  0
  2021-10-06T18:24:33+00:00

  Câu 3:

  Đặc điểm của bộ Thú huyệt và bộ Thú túi:

  *Bộ Thú huyệt:

  – Đại diện: thú mỏ vịt. Nơi sống: Châu Đại Dương.

  – Sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn.

  – Có mỏ giống mỏ vịt.

  – Có lông mao rậm, mịn, không thấm nước, 5 ngón chân có màng bơi.

  – Đẻ trứng chưa có núm vú, con sơ sinh liếm sữa mẹ do thú mẹ tiết ra.

  *Bộ Thú túi:

  – Đại diện: Kangaroo. Nơi sống: Châu Đại Dương.

  – Sống: đồng cỏ `->` nhảy.

  – Chi sau lớn khỏe, bàn chân dài.

  – Đuôi to, dài.

  – Bụng thú mẹ có túi ấp.

  – Đẻ con, con sơ sinh rất yếu được nuôi dưỡng trong túi da -> an toàn, thú mẹ có núm vú, bú thụ động.

  Tại vì 2 bộ thú này có 2 đặc điểm đặc trưng nhất của lớp Thú: bú bằng sữa mẹ và có lông mao -> được xếp vào lớp Thú.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )