Câu 3: Trình bày diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Vì sao nói chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

Question

Câu 3: Trình bày diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Vì sao nói chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-15T09:28:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:29:50+00:00

  Diễn biến:
  + Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoàng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta. Lúc này nước triều dâng cao, quân ta ra đánh nhử quân giặc vào sông Bạch Đằng, quân giặc qua trận bãi cọc ngầm mà không biết.
  + Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực tấn công, quân Nam Hán rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn… Hoàng Tháo bị giết tại trận
  – Kết quả: Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.
  Nói đó là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc, khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )