câu 3: Trình bày nơi hình thành khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí đại dương và khối khí lục địa.

Question

câu 3: Trình bày nơi hình thành khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí đại dương và khối khí lục địa.

in progress 0
Ariana 7 ngày 2021-09-06T07:19:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:20:25+00:00

  – Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

  – Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

  – Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

  – Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

  0
  2021-09-06T07:20:50+00:00

  câu 3: Trình bày nơi hình thành khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí đại dương và khối khí lục địa.

  – Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp

  – Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao

  – Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương

  – Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )