Câu 3: Trình bày sự phân hóa các môi trường tự nhiên trên vùng núi An – đét?

Question

Câu 3: Trình bày sự phân hóa các môi trường tự nhiên trên vùng núi An – đét?

in progress 0
Raelynn 16 phút 2021-09-20T09:31:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:32:57+00:00

  -Sườn Tây:

  + 0 – 1000m: thực vật nửa hoang mạc.

  + 1.000 – 2.000m: cây bụi xương rồng. + 2.000 – 3.000m: đồng cỏ cây bụi.

  + 3.000 – 5.000m: đồng cỏ núi cao. + trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

  -Sườn Đông:

  + 0 – 1000m: rừng nhiệt đới.

  + 1.000 — 1.300m: rừng lá rộng. + 1.000 — 3.000m: rừng lá kim.

  + 3.000 – 4.000m: đồng cỏ. + 4.000 – 5.000m: đồng cỏ núi cao.

  + trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )