Câu 3: Vào đầu năm học, HS lớp 11A tổ chức bầu ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn. Công việc tiến triển hết sức tốt đẹp, lớp đã bầu ra 1 số ban

Question

Câu 3: Vào đầu năm học, HS lớp 11A tổ chức bầu ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn. Công việc tiến triển hết sức tốt đẹp, lớp đã bầu ra 1 số ban cán sự lớp và ban chấp hành cho đoàn với số người ủng hộ rất cao. Sau việc này, 1 số bạn băn khoăn không biết với việc làm của mình là thực hiện hình dân chủ trực tiếp hay gián tiếp?
Theo em, việc bầu cử của lớp 11A là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? Phân biệt dân chủ trực tiếp và gián tiếp.
Câu 4: Tìm hiểu tình hình dân số nước ta hiện nay?(số liệu). Bản thân em phải làm gì với tình hình dân số nước ta hiện nay?

in progress 0
Nevaeh 7 phút 2021-09-09T11:46:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:48:29+00:00

  Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

  Thứ nhất, mang bản chất giai cấp công nhân

  • Giai cấp công nhân là giai cấp của công đảo quần chúng nhân dân lao động.
  • Giai cấp đi đầu trong việc đấu tranh, xây dựng một xã hộ mới xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
  • Chỉ có mang bản chất giai cấp công nhân thì chính quyền mới thực sự thuộc về nhân dân.

  Thứ hai, có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

  • Công hữu tức là mọi của cải trong xã hội đều nhằm phục vụ lợi ích nhu cầu của quần chúng nhân dân.
  • Công hữu về tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng để nhân dân làm chủ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

  Thứ ba, lấy hệ tư tưởng Mác – Lê Nin làm nền tảng tinh thần của xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )