câu 3:vì sao không sử dụng ưu thế lai làm giống?Muốn duy trì ưu thế lai ta phải áp dụng phương pháp nào?

Question

câu 3:vì sao không sử dụng ưu thế lai làm giống?Muốn duy trì ưu thế lai ta phải áp dụng phương pháp nào?

in progress 0
Ruby 1 giờ 2021-10-10T08:32:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:33:11+00:00

  Đáp án:

  1. Người ta không dùng con lai F1, làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau, qua phân li, sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp về các gen lặn có hại, ưu thế lai giảm.

  2.Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính (giâm, chiết, ghép…)

   

  0
  2021-10-10T08:33:29+00:00

  Đáp án:

  Người ta không dùng cơ thể lai F1 làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau qua phân li sẽ xuất hiện các KG đồng hợp với các gen lặn có hại, từ đó làm cho ưu thế lai giảm dần.

   Muốn duy tri ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính (băng giảm, chiết, ghép,…)

  Giải thích các bước giải: Cho 5 sao nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )