Câu 32 một đoàn tàu đang chuyển động trên đường sắt nằm ngang với một lực kéo không đổi bằng lực ma sát đoàn tàu sẽ chuyển động A thẳng nhanh dần đều

Question

Câu 32 một đoàn tàu đang chuyển động trên đường sắt nằm ngang với một lực kéo không đổi bằng lực ma sát đoàn tàu sẽ chuyển động
A thẳng nhanh dần đều
B thẳng đều
C thẳng chậm dần đều
D thẳng nhanh dần

in progress 0
Gabriella 4 tuần 2021-08-16T16:59:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:00:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 32 một đoàn tàu đang chuyển động trên đường sắt nằm ngang với một lực kéo không đổi bằng lực ma sát đoàn tàu sẽ chuyển động

  A thẳng nhanh dần đều

  B thẳng đều(Do lực kéo bằng lực ma sát nên gia tốc bằng 0)

  C thẳng chậm dần đều

  D thẳng nhanh dần

  @xin ctlhn

  0
  2021-08-16T17:01:01+00:00

  Đáp án:

   Chọn câu B

  Giải thích các bước giải:

   Chọn câu B

  Vì `F = F_(ms) ` nên tàu chuyển động thẳng đều .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )