Câu 33 : Sản xuất công nghiệp được phân thành hai giai đoạn là dựa theo: A. đối tượng lao động. B. mô hình quán lí C. trình độ sản xuất. D. trìn

Question

Câu 33 : Sản xuất công nghiệp được phân thành hai giai đoạn là dựa theo:
A. đối tượng lao động. B. mô hình quán lí
C. trình độ sản xuất. D. trình độ lao động.
Câu 34 : Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?
A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.
B. Có dân cư sinh sông bên trong
C. Các xí nghiệp trong khu công nghiệp được ưu đãi về sử dụng đất, thuế quan…
D. sản xuất sản phẩm vừa để tiêu thụ trong nước vừa để xuất khẩu.
Câu 35 : Khu vực có các cơ sở công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu được gọi là
A. điểm công nghiệp. B. trung tâm công nghiệp.
C. khu chế xuất. D. khu thương mại tự do.

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-31T17:43:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:44:35+00:00

  33 A. đối tượng lao động

  34 B. Có dân cư sinh sông bên trong

  35 C. khu chế xuất. D. khu thương mại tự do.

  0
  2021-08-31T17:45:17+00:00

  Câu 33 :  Sản xuất công nghiệp được phân thành hai giai đoạn là dựa theo:
  A. đối tượng lao động.   B. mô hình quán lí
  C. trình độ sản xuất.    D. trình độ lao động.
  Câu 34 :  Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?
  A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.
  B. Có dân cư sinh sông bên trong
  C. Các xí nghiệp trong khu công nghiệp được ưu đãi về sử dụng đất, thuế quan…
  D. sản xuất sản phẩm vừa để tiêu thụ trong nước vừa để xuất khẩu.
  Câu 35 :  Khu vực có các cơ sở công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu được gọi là
  A. điểm công nghiệp. B. trung tâm công nghiệp.  
  C. khu chế xuất. D. khu thương mại tự do.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )