Câu 34 trong tế bào năng lượng ATP được sử dung vào các việc chính như (1) phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể (2) tổng hợp nên các chất h

Question

Câu 34 trong tế bào năng lượng ATP được sử dung vào các việc chính như
(1) phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể
(2) tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào
(3) vận chuyển các chất qua màng
(4) sinh công cơ học
Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A (1) (2)
B (2) (3) (4)
C (1) (2) (3)
D (1) (3)

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-15T20:26:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:27:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 34 trong tế bào năng lượng ATP được sử dung vào các việc chính như
  (1) phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể 
  (2) tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào 
  (3) vận chuyển các chất qua màng 
  (4) sinh công cơ học 
  Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
  A (1) (2) 
  B (2) (3) (4) 
  C (1) (2) (3) 
  D (1) (3)

  0
  2021-08-15T20:27:53+00:00

  Đáp án:

   Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

  A (1) (2) 
  B (2) (3) (4) 
  C (1) (2) (3) 
  D (1) (3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )