Câu 37 ý nào không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở tây âu thời trung đại A mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đơn vị chính t

Question

Câu 37 ý nào không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở tây âu thời trung đại
A mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập
B nhà vua không có quyền can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa
C thực chất vua chỉ là một lãnh chúa lớn
D nhà vua nắm quyền cai trị từ trung ương tới địa phương

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-03T00:25:46+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:27:04+00:00

  ý nào không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở tây âu thời trung đại

  A mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập

  B nhà vua không có quyền can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa

  C thực chất vua chỉ là một lãnh chúa lớn

  D nhà vua nắm quyền cai trị từ trung ương tới địa phương

  – Mỗi lãnh đại là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập, có quân đội riêng, chính quyền riêng, có lãnh chúa riêng nên nhà vua không can thiệp vào việc cai trị những địa phương này.

  0
  2021-09-03T00:27:33+00:00

  Câu 37 ý nào không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở tây âu thời trung đại

  Amỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập

  B nhà vua không có quyền can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa

  C thực chất vua chỉ là một lãnh chúa lớn

  D nhà vua nắm quyền cai trị từ trung ương tới địa phương

  => Vua không phải là tổng tư lệnh tối cao về quân sự vì mỗi lãnh địa đã có quân đội riêng, nhà vua đóng vai trò là lãnh chúa lớn mà thôi

  $Xinhaynhat$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )