Câu 38: Khi nung đá vôi để sản xuất vôi sống xảy ra phản ứng hóa học sau: Caco3 (r) —–> CaO (k) + CO2 (k) a, Tính khối lượng đá vôi để sản xuất 5,6

Question

Câu 38: Khi nung đá vôi để sản xuất vôi sống xảy ra phản ứng hóa học sau:
Caco3 (r) —–> CaO (k) + CO2 (k)
a, Tính khối lượng đá vôi để sản xuất 5,6 tấn vôi sống
b, Tính thể tích CO2 thoát ra ngoài không khí ở đktc
( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 )
Câu 39: Có 2 chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 . Có thể dùng nước và quì tím để nhận biết mỗi chất đc không ? Hãy giải thích và viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
Câu 40: Cho 4,6 gam một kim loại A phản ứng với nước tạo thành dung dịch AOH và 2,24 lít khí ở đktc
a, Hãy viết phương trình hóa học xảy ra ?
b, Xác định kim loại A
Thể tích được đo ở đktc
( H = 1, O = 16 , K = 39 , Ca = 40 , Na = 23 )
Mn giúp em với ạ
ai trả lời hay em cho trả lời hay nhất!

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-28T12:00:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:01:54+00:00

  38.

  n CaO = 5600000/56=$10^5(mol)$

  PTHH: CaCO3 -to-> CaO+CO2

  (mol)___$10^5$______$10^5$___$10^5$

  a. m CaCO3 = 100.$10^5$=$10^7$(g)

  b. V CO2 = 22,4.$10^5$=2240000(l)

  39. 

  Trích mẫu thử, cho H2O vào 2 chất trên ta thu được

  + dd Ca(OH)2

  PTHH:CaO+H2O->Ca(OH)2

  + dd H3PO4

  PTHH:P2O5+3H2O->2H3PO4

  Cho quỳ tím vào 2 dd:

  + Hóa đỏ: dd H3PO4->P2O5

  + Hóa xanh: dd Ca(OH)2 ->CaO

  40. 

  PTHH: A+ H2O -> AOH + 1/2H2

  pt:__A(g)____________________11,2(l)

  pứ:___4,6(g)___________________2,24(l)

  Áp dụng ĐLTL ta có:

  $\frac{A}{4,6}$=$\frac{11,2}{22,4}$

  ⇒ A= 23

  Vậy A là Natri

   

  0
  2021-10-28T12:01:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 38

  a) CaCO3–>CaO+CO2

  Ta có: 100 tấn CaCO3 –>56 tấn CaO—>44 tấn CO2

  =>x———————-5,6—————y

  =>x=100.5,6/56=10(tấn)

  Vậy cần 10 tấn CaCO3

  b) y=5,6.44/56=4,4(tấn)=4400000(g)

  n C02=4400000/44=100000(mol)

  V CO2=100000.22,4=2240000(l)

  Câu 39

  -Cho nước vào 2 chất rắn tạo 2 dd H3PO4 và Ca(OH)2

  CaO+H2O–>Ca(OH)2

  P2O5+3H2O–>2H3PO4

  -Cho QT vào 2 dd Ca(OH)2 và H3PO4

  +Làm QT hóa xanh là Ca(OH)2

  =>chất ban đầu là CaO

  +Làm QT hóa đỏ là H3PO4

  =>Chất bđ là P2O5

  Câu 40

  a) 2A+2H2O–>2AOH+H2

  b) n H2=2,24/22,4=0,1(mol)

  n A=2n H2=0,2(mol)

  M A=4,6/0,2=23

  =>A là Na

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )