Câu 4: (1,5 điểm) Người ta dùng bình chia đo ban đầu chứa 30cm’ nước. Khi thả vật vào bình chia độ sao cho vật chìm hoàn toàn trong nước thì thể tích

Question

Câu 4: (1,5 điểm)
Người ta dùng bình chia đo ban đầu chứa 30cm’ nước. Khi thả vật vào bình
chia độ sao cho vật chìm hoàn toàn trong nước thì thể tích nước dâng lên đến 70cm’.
Tính thể tích của vật.

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-04T20:37:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:38:30+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Vbđ =30 cm³

   Sau khi thả hòn đá mực nước dâng V=70cm³

  ⇒ Vhđ=V-Vbđ=70-30=40cm³

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

  0
  2021-08-04T20:38:47+00:00

   Thể tích của vật đó là :

    L2 = L1 – Lo =  70 – 30 = 40 ( cm³ )

                   Đáp số : 40 cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )