Câu 4 (1 điểm). Ngày xửa ngày xưa, có lẽ xưa lắm rồi người ta chưa biết dùng tiền mặt để trao đổi mua bán hàng hóa. Cô Xửa mang 6 quả táo ra chợ và

Question

Câu 4 (1 điểm). Ngày xửa ngày xưa, có lẽ xưa lắm rồi người ta chưa biết dùng tiền mặt để trao đổi mua bán hàng hóa. Cô Xửa mang 6 quả táo ra chợ và được cô Xưa đổi lại 2 quả cam và 1 quả đào. Ngày hôm sau cô Xửa cũng mang táo ra chợ và muốn cô Xưa đổi lại cho mình toàn quả cam thôi. Cô Xưa đồng ý và trao cho cô Xửa 15 quả cam.
Hỏi cô Xửa đã mang bao nhiêu quả táo để đổi được 15 quả cam? Biết rằng cứ 2 quả đào thì đổi được 5 quả cam.

in progress 0
Katherine 4 tuần 2021-07-07T14:44:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:45:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì $2$ quả đào đổi được $5$ quả cam

  $⇒$ $1$ quả đào đổi được $2,5$ quả cam

  $⇒$ $6$ quả táo đổi được $2+2,5=4,5$ quả cam

  $⇒$ $1$ quả táo đổi được $\frac{4,5}{6}=0,75$ quả cam

  $⇒$ $20$ quả táo đổi được $15$ quả cam

  Vậy cô Xửa đem theo 20 quả táo

  Xin hay nhất!!!

  0
  2021-07-07T14:45:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    quả đào đổi được 5 quả cam

   1 quả đào đổi được  quả cam

   6 quả táo đổi được  quả cam

   1 quả táo đổi được $\frac{4,5}6=0,75$ quả cam

  20 quả táo đổi được 15 quả cam

  Vậy cô Xửa đem theo 20 quả táo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )