Câu 4 (2.0 điểm) : Nếu em bắt gặp bạn của em bị bố mẹ đánh đập em sẽ làm gì?

Question

Câu 4 (2.0 điểm) : Nếu em bắt gặp bạn của em bị bố mẹ đánh đập em sẽ làm gì?

in progress 0
Genesis 2 giờ 2021-09-07T07:31:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T07:33:10+00:00

    em sẽ đến ngăn cản và hỏi chuyện gì giải thích và giúp đỡ bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )