Câu 4: Bạn Nam đem 20 tờ tiến giấy gồm hai loại 20 000 đồng và 50 000 đồng đến siêu thị mua một món quả có giá trị 780 000 đồng và được thổi lại 10 00

Question

Câu 4: Bạn Nam đem 20 tờ tiến giấy gồm hai loại 20 000
đồng và 50 000 đồng đến siêu thị mua một món quả có giá
trị 780 000 đồng và được thổi lại 10 000 đồng. Hoi có bao
nhiêu tờ tiền mỗi loại?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-05T19:55:31+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:56:51+00:00

  Gọi x(tờ) là số tiền 20000 của Nam

  Đk:  0<x<20

  Số tiền 50000 là: 20 – x

  Ta có pt:

  0
  2021-07-05T19:57:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tiền 20 000 là x $(x\in{N^{*}}, x<20)$

  $\Rightarrow$ Số tiền 50 000 là 20-x

  Số tiền Nam mang đi là 790 000 nên ta có phương trình:

  $20 000x+(20-x).50 000=790 000$

  $\Leftrightarrow x=7$ (thỏa mãn)

  Vậy số tờ tiền 20 000 là 7 tờ

  Số tờ tiền 50 000 là $20-7=13$ tờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )