Câu 4. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch? A. Vừa ăn cơm vừa xem phim. B. Phân chia công việc cho từng người. C. Chi tiê

Question

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch?
A. Vừa ăn cơm vừa xem phim.
B. Phân chia công việc cho từng người.
C. Chi tiêu hợp lý cho các việc.
D. Luôn giúp đỡ mọi người.

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-11T09:15:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:17:02+00:00

  Câu 4. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch?

  A. Vừa ăn cơm vừa xem phim.

  B. Phân chia công việc cho từng người.

  C. Chi tiêu hợp lý cho các việc.

  D. Luôn giúp đỡ mọi người.

  Bởi vì: Phân chia công việc cho từng người sẽ giúp cho năng suất và hiệu quả công việc cao hơn. Qua đó cho thấy họ là những người biết sống và làm việc có kế hoạch. 

  0
  2021-07-11T09:17:03+00:00

  Câu 4. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch?

  A. Vừa ăn cơm vừa xem phim.

  B. Phân chia công việc cho từng người.

  C. Chi tiêu hợp lý cho các việc.

  D. Luôn giúp đỡ mọi người.

  Ta chọn B nha bởi vì các cái khác đều ko hợp lí

  A. Vừa ăn cơm vừa xem phim.Sai

  D. Luôn giúp đỡ mọi người. ( không liên quan đến kế hoạch)

  C. Chi tiêu hợp lý cho các việc.(Đó là chi tiêu chứ cũng ko phải là kế hoạch)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )