Câu 4: Châu Á thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX Ấn Độ, Trung Quốc, các nước ĐNÁ bị các nước đế quốc xâm lược như thế nào? Trình bày cuộc cách mạng Tân Hợi (

Question

Câu 4: Châu Á thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX
Ấn Độ, Trung Quốc, các nước ĐNÁ bị các nước đế quốc xâm lược như thế nào?
Trình bày cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) cuộc Duy Tân Minh Trị
Nhận xét về tình hình Châu Á giữa thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-08T07:50:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:51:59+00:00

  Câu 1,2,3:như hình

  Câu 4: 

  Các nc đã giành đc độc lập và đang tiếp tục đấu tranh trở thành nc phát triển

  -Có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế

  cau-4-chau-a-the-ki-viii-dau-the-ki-an-do-trung-quoc-cac-nuoc-dna-bi-cac-nuoc-de-quoc-am-luoc-nh

  0
  2021-09-08T07:52:35+00:00

  Câu 1:

  * Quá trình xâm lược

  – Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”

  – Giữa thế kỉ 16: Tây Ban Nha đã thống trị. Vào năm 1898 Mĩ bắt đầu gây chiến tranh với Tây Ban Nha

  – Thế kỉ 18 các đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải mở cửa  cắt đất

  – Giữa 19: Hà Lan hoàn thành âm mưu xâm chiếm và lập ách thống trị

  – Cuối thế kỉ 19: Pháp hoàn thành xâm lược ba nước Đông Dương

  Câu 2 :

  * Nguyên nhân:

  – Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh Quốc hữu hóa đường sắt, có thể nói là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc -> bán rẻ quyền lợi dân tộc

  => Cách mạng Tân Hợi bùng nổ

  * Diễn biến :

  – Ngày 10/ 10/1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi tại Vũ Xương

  – Tiếp đó lan sang tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc

  – Ngày 29/12/1911, Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Tổng thống

  – Tháng 2 /1912, Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải -> đồng ý nhường cho ông ta lên làm Tổng thống Cách mạng coi như chấm dứt

  Câu 3:

  * Nhận xét

  – Các nước đế quốc đều thi hành những chính sách cai trị hà khắc, khai thác, bóc lột thuộc địa dã mãn.

   Nhân dân ở khu vực đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh giành chính quyền dưới nhiều hình thức chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )