Câu 4. Cho 2,24 lit halogen X 2 tác dụng vừa đủ với magie thu được 9,5g MgX 2 . Nguyên tố halogen đó?

Question

Câu 4. Cho 2,24 lit halogen X 2 tác dụng vừa đủ với magie thu được 9,5g MgX 2 . Nguyên tố
halogen đó?

in progress 0
Ivy 3 ngày 2021-12-06T15:18:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:19:48+00:00

  Câu trả lời của mk là:

     

  X2 +Mg=MgX2

  nX2=0,1

  Vậy M MgX2=95

  X là CLo

                           vote 5 sao cho mk nha 

  0
  2021-12-06T15:19:54+00:00

  Đáp án:

   4/

  X2 + Mg –> MgX2

  0,1                0,1

  nX2=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1

  M MgX2=$\frac{9,5}{0,1}$=95

  =>X=35,5(Cl)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )