Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA a/ Chứng minh △AMC=△EMB. b/ C

Question

Câu 4:
Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm M là trung điểm của cạnh BC. Trên
tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA
a/ Chứng minh △AMC=△EMB.
b/ Chứng minh AB // CE.
c/ Gọi I là một điểm trên cạnh AC, K là một điểm trên đoạn thẳng EB sao cho AI=EK. Chứng minh rằng ba điểm I, M, K thẳng hàng.
Lớp 7

in progress 0
Vivian 1 tuần 2021-11-30T15:00:51+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:02:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,xét △AMC và △EMB.có 

   ME=MA (gt)

  góc BME=góc AMC (đối đỉnh)

  BM=CM ( vì M là trung điểm của BC)

  ⇒ △AMC=△EMB.(cgc)

  b,Ta có △AMC=△EMB(câu a)

          ⇒ góc MEB =góc MAC (2 góc tương ứng)

    mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

      ⇒ AB // CE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )