Câu 4. Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng: A. Không giao nhau. B. Gặp nhau ở vô cực. C. Hội tụ cũng không phân kì. D. Các câu A, B, C đều

Question

Câu 4. Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng:
A. Không giao nhau.
B. Gặp nhau ở vô cực.
C. Hội tụ cũng không phân kì.
D. Các câu A, B, C đều đúng.
GIẢI THÍCH

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-31T08:13:59+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:15:29+00:00

   Chọn D

  0
  2021-08-31T08:15:34+00:00

  Câu 4. Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng:

  A. Không giao nhau.

  B. Gặp nhau ở vô cực.

  C. Hội tụ cũng không phân kì.

  D. Các câu A, B, C đều đúng. 

  GIẢI THÍCH

   Chùm sáng song song là chùm sáng gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.( dựa vào định nghĩa )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )