Câu 4: Định dạng văn bản là gì?

Question

Câu 4: Định dạng văn bản là gì?

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-08-17T04:49:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:50:44+00:00

  Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

  0
  2021-08-17T04:51:03+00:00

  định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản đọc rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản .

  ~CHUCS BẠN HỌC TỐT~^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )