Câu 4 dưới tác dụng của một lực kéo F một vật có khối lượng 30kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được quãng đường 40m thì đạt vận tốc

Question

Câu 4 dưới tác dụng của một lực kéo F một vật có khối lượng 30kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được quãng đường 40m thì đạt vận tốc là 43,2km/h
A tính lực ma kéo bỏ qua ma sát
B nếu lực ma sát là 61N thì lực kéo lên vật là bao nhiêu

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-08-13T13:46:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:48:17+00:00

  Tóm tắt:

   

  Giải:

  Áp dụng công thức liên hệ giữa s, v, a ta có:

  Giá trị của lực kéo: 

  b) 

  Các lực tác dụng lên vật: FK (vecto), Fms (vecto)

  Áp dụng định luật II Niuton ta có:

  Chiếu (*) lên phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động của vật ta có:

   

  0
  2021-08-13T13:48:31+00:00

  Đáp án:

  a. F = 54N

  b. F’ = 115N

  Giải thích các bước giải:

  43,2km/h = 12m/s

  a. Giá trị của lực kéo là:

  $\begin{array}{l}
  a = \dfrac{{{v^2} – {v_o}^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{12}^2} – 0}}{{2.40}} = 1,8m/{s^2}\\
   \Rightarrow F = ma = 30.1,8 = 54N
  \end{array}$

  b. Lực kéo lúc này là:

  $ma = F’ – {F_{ms}} \Rightarrow F’ = ma + {F_{ms}} = 30.1,8 + 61 = 115N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )