Câu 4: Em hãy liệt kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc từ thế kỉ I đến trước thế kỉ X. Cho biết ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó?

Question

Câu 4: Em hãy liệt kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc từ thế kỉ I đến trước thế kỉ X. Cho biết ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó?
Câu 5: Trong thời kì Bắc thuộc, chính sách nào của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là thâm độc nhất? Vì sao?

in progress 0
Piper 1 năm 2021-10-26T19:17:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:18:56+00:00

  câu 4:

  * các cuộc khởi nghĩa:

  – Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40).

  – Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

  – Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

   Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

  – Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

  – Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776- 794).

  – Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

  – Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930- 931) của Dương Đình Nghệ.

  – Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

  *Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó:

  Đây là những cuộc kháng chiến tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc để giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc.

  câu 5:

  * Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc vì:

  – Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

  – Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

  – Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

  0
  2021-10-26T19:19:44+00:00

  4:Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

  – Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

  – Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

  – Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

  – Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

  – Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

  – Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776 – 794).

  – Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

  – Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 – 931) của Dương Đình Nghệ.

  – Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

  * Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa trên là:

  – Những cuộc kháng chiến tiêu biểu này đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc.

  – Thể hiện quyết tâm giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc

  5:

   Về tổ chức bộ máy cai trị:

  – Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.

  – Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

  * Chính sách bóc lột về kinh tế:

  – Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

  – Cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền.

  – Nắm độc quyền muối và sắt.

  – Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.  

  * Chính sách đồng hóa về văn hóa:

  – Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho => Nho giáo chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

  – Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

  – Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

  * Đối với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta: chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )