Câu 4:Kể tên các nhà chính trị kinh tế tư sản ở Anh? Câu 5:Kể tên và nêu đặc điểm của những đẳng cấp trong xã hội nước Pháp? Câu 6:Hãy sắp xếp thứ tự

Question

Câu 4:Kể tên các nhà chính trị kinh tế tư sản ở Anh?
Câu 5:Kể tên và nêu đặc điểm của những đẳng cấp trong xã hội nước Pháp?
Câu 6:Hãy sắp xếp thứ tự vị trí công nghiệp của các nước đứng đầu thế giới cuối tk 19?

in progress 0
Audrey 2 giờ 2021-09-07T10:12:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:13:37+00:00

  câu 4 mk ko hiểu

  câu 5:

  Có 3 đẳng cấp:

  + Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế.

  + Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế.

  + Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thứ ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

  câu 6 bó tay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )