Câu 4: Một khối sắt hình lập phương có chiều dài mỗi cạnh 20cm đang nằm ở đáy giếng . Để kéo khối sắt đó lên đến miệng giếng thì ta phải tốn một công

Question

Câu 4: Một khối sắt hình lập phương có chiều dài mỗi cạnh 20cm đang nằm ở
đáy giếng . Để kéo khối sắt đó lên đến miệng giếng thì ta phải tốn một công tối
thiểu là bao nhiêu? Biết khoảng cách từ miệng giếng đến mặt nước là h= 10m,
từ mặt nước đến đáy giếng là h ’ = 5m , D S = 7800kg/m 3 , D n = 1000kg/m 3 ( Lực
kéo khối sắt ở trong nước xem như không đổi) LỜI GIẢI CHI TIẾT NHA CÁC BẠN

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-06T14:41:52+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:43:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích khối sắt: V = 20^3 = 8000cm^3 = 0,008m^3

   Lực đẩu Ác si mét tác dụng lên khối sắt là:

   Fa = dn.V = 10 000.0,008 = 80N

   Trọng lượng của khối sắt là:

   P = ds.V = 78 000.0,008 = 624N

   Khi kéo khối sắt trong nước cần một công:

   A1 = (P – Fa). h’ = (624 – 80).5 = 2720J

   Khi kéo khối sắt lên miệng giếng cần một công:

   A2 = P.h = 624.10 = 6240J

   Công tối thiểu để kéo vật từ đáy lên miệng giếng là:

   A = A1 + A2 = 2720 + 6240 = 8960J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )