Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 45 mét và chiều rộng bằng 2 phần năm chiều dài. (2 điểm) (M2) a. Tính chiều dài, chiề

Question

Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 45 mét và chiều rộng bằng 2 phần năm chiều dài. (2 điểm) (M2)
a. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.
b. Tính diện tích của mảnh vườn. (2 điểm)
Bài giải:

…………..
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất. ( 1 đ)
a.) =………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
b) =……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-05T16:16:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:17:57+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a,` Chiều dài mảnh vườn là :

  `45 ÷ (5-2) × 5 = 75` `(m)`

  Chiều rộng mảnh vườn là :

  `75 – 45 = 30` `(m)`

  `b,` Diện tích mảnh vườn là :

  `75 xx 30 = 2250` `(m^2)`

  Đáp số : `a,` Chiều dài : `75m`; chiều rộng : `30m`

                 `b,` 2250m^2`

  0
  2021-08-05T16:18:01+00:00

  Câu 4:

  a)Chiều dài của mảnh vườn là:

                `45 : (5 – 2) xx 5 = 75 (m)`

  Chiều rộng của mảnh vườn là:

                `75 – 45 = 30 (m)`

  b)Tính diện tích của mảnh vườn là:

                `75 xx 30 = 2250 (m²)1

  Câu 5: Thiếu đề bài

  `\color{green}{\text{ÒωÓ xin hay nhất}}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )