Câu 4: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì? A. Phường hội B. Quan xưởng C. Làng nghề D. Cục bách tác Câu 5: Thời

Question

Câu 4: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?
A. Phường hội
B. Quan xưởng
C. Làng nghề
D. Cục bách tác
Câu 5: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:
A. Phật giáo
B. Đạo giáo
C. Nho giáo
D. Thiên chúa giáo
Câu 6: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?
A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.
C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-21T08:33:56+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:35:22+00:00

  4.D

  5.C

  6.D

  0
  2021-10-21T08:35:50+00:00

  Câu 4: D. Cục bách tác
  Câu 5: C. Nho giáo 
  Câu 6: D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )